Urgent Recruitment of Dal Puri & Farata Makers

Ou pe rod ene travay ki melanz ou passion la kwizin ek ou lanvi fer dimounn partou dan lemond konn nou la kwizin morisienn? Aret roder kamarad!

La Caze Mama, ene leader dan promotion la kwizin nou pays, pe rod bann fabrikan Dal Puris ek Faratas ki ena l’expérience pou zwenn nou lekip dan nou lizinn dan Moris. Si ou anvi bann kondision travay mega top, couma week-ends off ek koumanse travay pli tard à partir 07h30 (au lieu 04h00), kontakte nou.

Sirtou, ou pou gagne sans aide nou export nou la kwizin partou dan lemond. Telefonn lor ca nimero là aster la même !